A9N18365 MCB 3P 80A 10kA dòng Acti9 Schneider

2.333.400 

Hãng Schneider
Mã sản phẩm A9N18365
Dòng Acti9
Số cực 3P
Dòng định mức 80A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9N18365
A9N18365 MCB 3P 80A 10kA dòng Acti9 Schneider

2.333.400