A9N18367 MCB 3P 100A 10kA dòng Acti9 Schneider

2.448.500 

Hãng Schneider
Mã sản phẩm A9N18367
Dòng Acti9
Số cực 3P
Dòng định mức 100A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9N18367
A9N18367 MCB 3P 100A 10kA dòng Acti9 Schneider

2.448.500