A9N18374 MCB 4P 100A 10kA dòng Acti9 Schneider

3.023.700 

Hãng Schneider
Mã sản phẩm A9N18374
Dòng Acti9
Số cực 4P
Dòng định mức 100A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9N18374
A9N18374 MCB 4P 100A 10kA dòng Acti9 Schneider

3.023.700