A9N18376 MCB 4P 125A 10kA dòng Acti9 Schneider

3.212.500 

Hãng Schneider
Mã sản phẩm A9N18376
Dòng Acti9
Số cực 4P
Dòng định mức 125A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9N18376
A9N18376 MCB 4P 125A 10kA dòng Acti9 Schneider

3.212.500