A9R50225 RCCB 2P 25A 30mA dòng Acti9 Schneider

737.000 

Hãng Schneider
Mã sản phẩm A9R50225
Dòng Acti9
Số cực 2P
Dòng định mức 25A
Dòng rò 30mA
A9R50225
A9R50225 RCCB 2P 25A 30mA dòng Acti9 Schneider

737.000