A9R50240 RCCB 2P 40A 30mA dòng Acti9 Schneider

775.500 

Hãng Schneider
Mã sản phẩm A9R50240
Dòng Acti9
Số cực 2P
Dòng định mức 40A
Dòng rò 30mA
A9R50240
A9R50240 RCCB 2P 40A 30mA dòng Acti9 Schneider

775.500