A9R50425 RCCB 4P 25A 30mA dòng Acti9 Schneider

1.193.500 

Hãng Schneider
Mã sản phẩm A9R50425
Dòng Acti9
Số cực 4P
Dòng định mức 25A
Dòng rò 30mA
A9R50425
A9R50425 RCCB 4P 25A 30mA dòng Acti9 Schneider

1.193.500