A9R50440 RCCB 4P 40A 30mA dòng Acti9 Schneider

1.259.500 

Hãng Schneider
Mã sản phẩm A9R50440
Dòng Acti9
Số cực 4P
Dòng định mức 40A
Dòng rò 30mA
A9R50440
A9R50440 RCCB 4P 40A 30mA dòng Acti9 Schneider

1.259.500