A9R70463 RCCB 4P 63A 30mA dòng Acti9 Schneider

2.134.000 

Hãng Schneider
Mã sản phẩm A9R70463
Dòng Acti9
Số cực 4P
Dòng định mức 63A
Dòng rò 30mA
A9R70463
A9R70463 RCCB 4P 63A 30mA dòng Acti9 Schneider

2.134.000