BS32c CB cóc LS 2P 10A 1.5KA loại không vỏ

Giá: Liên Hệ

Hãng LS
Mã sản phẩm BS32c -2P-10A
Loại CB cóc
Số cực 2P
Dòng định mức 10A
Dòng cắt ngắn mạch 1.5KA