BS32c CB cóc LS 2P 15A 1.5KA loại không vỏ

Giá: Liên Hệ

Hãng LS
Mã sản phẩm BS32c -2P-15A
Loại CB cóc
Số cực 2P
Dòng định mức 15A
Dòng cắt ngắn mạch 1.5KA