Cơ cấu điện từ

Các thiết bị như rơle, công tắc tơ, khởi động từ, aptomat… đều có bộ phận làm nhiệm vụ biến đổi từ điện năng ra cơ năng. Bộ phận này gồm có: cuộn dây và mạch từ gọi chung là cơ cấu điện từ.

Mạch từ chia làm các phần chính sau đây :

  • Thân mạch từ
  • Nắp mạch từ
  • Khe hở không khí chính

Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây thì trong cuộn dây có từ thông đi qua, từ thông này cũng chia làm 3 thành phần :

Từ thông chính: là từ thông đi qua khe hở không khí chính, đó là từ thông làm việc của cơ cấu điện từ .
Từ thông tản: là từ thông đi ra ngoài khe hở không khí chính.
Từ thông rò: là từ thông khép vòng qua cuộn dây là thành phần không đi qua khe hở không khí chính mà khép kín trong không gian giữa lõi và thân mạch từ.

Phân loại cơ cấu điện từ

Phân theo tính chất của nguồn điện

  • Cơ cấu điện một chiều.
  • Cơ cấu điện từ xoay chiều.

Theo cách nối cuộn dây vào nguồn điện

  • Nối nối tiếp.
  • Nối song song.

Theo hình dạng mạch từ

  • Mạch từ hút chập (thẳng).
  • Mạch từ hút xoay (quanh một trục hay một cạnh), mạch từ hút kiểu pittông.