Dây trung tính trong hệ thống điện có thể dẫn điện và thường được kết nối trực tiếp với đất tại điểm phân phối điện hoặc nguồn. Dù dây trung tính có thể dẫn điện, nhưng nó thường không gây nguy hiểm vì một số lý do sau:

  1. Kết nối với mặt đất: Dây trung tính được kết nối trực tiếp với mặt đất tại nguồn cung cấp điện. Điều này có nghĩa là dây trung tính ở một điện áp gần bằng điện áp của mặt đất, vì vậy sự chênh lệch điện áp giữa dây trung tính và mặt đất (hoặc cơ thể con người) thường rất nhỏ, giảm bớt nguy cơ gây ra dòng điện qua cơ thể.
  2. Mục đích của dây trung tính: Dây trung tính được sử dụng để hoàn thành mạch điện, cho phép dòng điện chạy từ nguồn qua thiết bị tiêu thụ (ví dụ, một bóng đèn hoặc máy giặt) và trở lại nguồn. Do đó, dây trung tính chủ yếu dẫn dòng điện “trở về”, không phải là nguồn gây nguy hiểm trực tiếp như dây pha, nơi dòng điện “đi ra” từ nguồn.
  3. Các biện pháp an toàn: Hệ thống điện thường được thiết kế với nhiều lớp an toàn, bao gồm cả cách cách điện và bảo vệ quá dòng. Các thiết bị bảo vệ như cầu chì, aptomat, và thiết bị cắt dòng rò giúp ngăn chặn nguy cơ điện giật từ dây trung tính và các phần khác của hệ thống.

Tuy nhiên, dây trung tính không phải lúc nào cũng an toàn tuyệt đối. Trong trường hợp có lỗi hệ thống, như mất kết nối trung tính, điện áp có thể xuất hiện trên dây trung tính, tạo ra nguy cơ điện giật. Đây là lý do tại sao việc duy trì và kiểm tra hệ thống điện bởi các chuyên gia là rất quan trọng để đảm bảo an toàn.