Điện áp bước

Khi người đứng trong vùng điện thế chạm đất, 2 chân ở 2 vị trí có điện thế khác nhau nên giữa 2 chân hình thành một điện áp gọi là điện áp bước. Ví dụ ở hình vẽ sau: điện áp bước của người đứng ở vị trí 2 là U2 có sải chân rộng sẽ lớn hơn người đứng ở vị trí 1 là U1 có sải chân hẹp hơn. Với người đứng ở vị trí 3 chỉ đứng 1 chân nên điện áp đặt lên người U3=0.

điện áp bước
Hình ảnh: Biểu diển điện áp bước

Điện áp tiếp xúc

Điện áp đặt vào người (thường do chạm tay hay chạm chân) khi người chạm phải vật có mang điện áp gọi là điện áp tiếp xúc. Nói cách khác điện áp giữa tay người khi chạm vào vật có mang điện áp và đất nơi người đứng gọi là điện áp tiếp xúc.

Hầu hết người chạm phải dây dẫn điện đều là dây pha, do đó điện áp khi xảy ra chạm điện đều là điện áp pha.

điện áp tiếp xúc
Hình ảnh: Biểu diển điện áp tiếp xúc

Điện áp cho phép

Trị số dòng điện qua người là đại lượng dùng để đánh giá mức độ nguy hiểm đối với người. tuy nhiên xác định trị số dòng điện qua người trong nhiều trường hợp không thể làm được bởi vì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bất định.

Vì vậy một cách tương đối người ta xác định giới hạn an toàn cho người thông qua khái niệm điện áp cho phép. Dùng điện áp cho phép rất thuận lợi vì với mỗi mạng điện thường có một điện áp tương đối ổn định.

Tuỳ theo mỗi nước mà điện áp cho phép quy định khác nhau, ví dụ: Ba Lan và Thụy Sĩ là 50V, Hà Lan và Thụy Điển là 24V, Pháp là 24V, Ở Việt Nam điện áp cho phép đối với chiếu sáng cục bộ ở các máy công cụ, chiếu sáng ở những nơi nguy hiểm (trong buồng kín, hầm mỏ…) là 36V và 24V còn ở những nơi đặc biệt nguy hiểm lấy điện áp cho phép bằng 12V.

Dòng điện chạm đất

Các thiết bị điện đều được đặt trên mặt đất hoặc cấu kiện xây dựng nào đó. Về mặt an toàn điện thì các bề mặt đặt thiết bị điện đều được coi là đất. Khi thiết bị điện bị chạm điện ra vỏ, dòng điện sẽ truyền xuống đất, nơi có người vận hành và có thể gây nguy hiểm nếu không có kiến thức phòng tránh.

Một trường hợp khác có thể xảy ra là dây điện bị đứt, rơi xuống đât cũng tạo thành dòng điện đi vào đất.

Dòng điện đi vào đất sẽ tạo nên một vùng điện áp xung quanh điểm chạm đất. Độ lớn của điện thế được phân bố trên mặt đất theo quy luật hypebol xung quanh điểm chạm đất. Càng ra xa giá trị điện thế càng giảm, càng gần điểm chạm thì gí trị điện thế càng lớn.

Kết luận

Vậy là bài viết đã kết thúc, hy vọng sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích đến bạn. Chúc bạn thành công!

Đọc tiếp: