Để hiểu rõ hơn về cách khi chúng ta kết nối hai pin 9 volt với nhau, điều xảy ra phụ thuộc vào cách bạn kết nối chúng: song song hay nối tiếp.

Kết nối hai pin 9 volt song song

  • Cách thực hiện: Để kết nối hai pin song song, bạn kết nối cực dương (+) của pin thứ nhất với cực dương (+) của pin thứ hai và cùng lúc đó, kết nối cực âm (-) của pin thứ nhất với cực âm (-) của pin thứ hai.
  • Kết quả về Điện áp: Khi kết nối song song, điện áp không thay đổi. Vì thế, hệ thống pin song song này vẫn có điện áp là 9 volt, giống như một pin đơn lẻ.
  • Kết quả về Dung lượng: Dung lượng (tức là “lượng điện” mà pin có thể cung cấp trước khi cạn kiệt) của hệ thống tăng lên, thường là gấp đôi so với một pin đơn lẻ. Điều này có nghĩa là thiết bị bạn cung cấp năng lượng sẽ hoạt động được lâu hơn trước khi cần thay pin mới.

Kết nối hai pin 9 volt nối tiếp

  • Cách thực hiện: Để kết nối hai pin nối tiếp, bạn kết nối cực âm (-) của pin thứ nhất với cực dương (+) của pin thứ hai. Thông thường, cực dương (+) của pin thứ nhất và cực âm (-) của pin thứ hai sẽ được kết nối với thiết bị.
  • Kết quả về Điện áp: Khi kết nối nối tiếp, tổng điện áp là tổng của điện áp của mỗi pin, do đó điện áp tăng lên gấp đôi, trở thành 18 volt. Điều này có thể làm tăng khả năng cung cấp năng lượng cho các thiết bị cần điện áp cao hơn để hoạt động.
  • Kết quả về Dung lượng: Dung lượng của hệ thống trong trường hợp nối tiếp không thay đổi và bằng với dung lượng của một pin đơn lẻ. Điều này có nghĩa là tổng lượng điện mà hệ thống có thể cung cấp trước khi cần thay pin không tăng.

Quan trọng nhất, bạn cần cẩn thận khi thực hiện các kết nối này để tránh nguy cơ cháy nổ, chập mạch, hoặc hỏng hóc thiết bị. Luôn đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về thiết bị và các hạn chế của nó trước khi thay đổi nguồn điện áp hoặc dòng điện mà nó nhận.