EZ9D33610 RCBO chống giật 1P+N 10A 30mA Easy9 Schneider

471.900 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm EZ9D33610
Dòng Easy9
Loại RCBO chống giật
Số cực 1P+N
Dòng định mức 10A
Dòng rò 30mA
EZ9D33610
EZ9D33610 RCBO chống giật 1P+N 10A 30mA Easy9 Schneider

471.900