EZ9D33616 RCBO chống giật 1P+N 16A 30mA Easy9 Schneider

471.900 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm EZ9D33616
Dòng Easy9
Loại RCBO chống giật
Số cực 1P+N
Dòng định mức 16A
Dòng rò 30mA
EZ9D33616
EZ9D33616 RCBO chống giật 1P+N 16A 30mA Easy9 Schneider

471.900