EZ9D33625 Slim RCBO chống giật 1P+N 25A 30mA Schneider

553.500 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm EZ9D33625
Dòng Easy9
Loại Slim RCBO chống giật
Số cực 1P+N
Dòng định mức 25A
Dòng rò 30mA
EZ9D33625
EZ9D33625 Slim RCBO chống giật 1P+N 25A 30mA Schneider

553.500