EZ9D33632 Slim RCBO chống giật 1P+N 32A 30mA Schneider

553.500 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm EZ9D33632
Dòng Easy9
Loại Slim RCBO chống giật
Số cực 1P+N
Dòng định mức 32A
Dòng rò 30mA
EZ9D33632
EZ9D33632 Slim RCBO chống giật 1P+N 32A 30mA Schneider

553.500