G12E3F100 MCCB Schneider GoPact 3P 100A 15KA

2.481.600 

Dòng định mức 100A
Mã sản phẩm G12E3F100
Dòng cắt ngắn mạch 15KA
Tiêu chuẩn IEC 60947-2
Số cực 3P
G12E3F100 MCCB Schneider GoPact 3P 100A 15KA
G12E3F100 MCCB Schneider GoPact 3P 100A 15KA

2.481.600