G12E3F125 MCCB Schneider GoPact 3P 125A 15KA

2.481.600 

Dòng định mức 125A
Mã sản phẩm G12E3F125
Dòng cắt ngắn mạch 15KA
Tiêu chuẩn IEC 60947-2
Số cực 3P
G12E3F125 MCCB Schneider GoPact 3P 125A 15KA
G12E3F125 MCCB Schneider GoPact 3P 125A 15KA

2.481.600