G12E3F16 MCCB Schneider GoPact 3P 16A 15KA

2.271.500 

Hãng sản xuất Schneider Electric
Mã sản phẩm G12E3F16
Loại sản phẩm MCCB
Số pha 3P
Dòng định mức 16A
Dòng cắt ngắn mạch 15KA
G12E3F16 MCCB Schneider GoPact 3P 16A 15KA
G12E3F16 MCCB Schneider GoPact 3P 16A 15KA

2.271.500