G12E3F40 MCCB Schneider GoPact 3P 40A 15KA

2.271.500 

Hãng sản xuất Schneider Electric
Mã sản phẩm G12E3F40
Loại sản phẩm MCCB
Số pha 3P
Dòng định mức 40A
Dòng cắt ngắn mạch 15KA
Tính năng bảo vệ Quá tải và ngắn mạch
G12E3F40 MCCB Schneider GoPact 3P 40A 15KA
G12E3F40 MCCB Schneider GoPact 3P 40A 15KA

2.271.500