G12E3F63 MCCB Schneider GoPact 3P 63A 15KA

2.481.600 

Hãng sản xuất Schneider Electric
Dòng định mức 63A
Mã sản phẩm G12E3F63
Dòng cắt ngắn mạch 15KA
G12E3F63 MCCB Schneider GoPact 3P 63A 15KA
G12E3F63 MCCB Schneider GoPact 3P 63A 15KA

2.481.600