G12E3F80 MCCB Schneider GoPact 3P 80A 15KA

2.481.600 

Hãng sản xuất Schneider Electric
Dòng định mức 63A
Mã sản phẩm G12E3F63
Dòng cắt ngắn mạch 15KA
Tiêu chuẩn IEC 60947-2
G12E3F80 MCCB Schneider GoPact 3P 80A 15KA
G12E3F80 MCCB Schneider GoPact 3P 80A 15KA

2.481.600