G12F3F125 MCCB Schneider GoPact 3P 125A 30KA

3.034.900 

Hãng sản xuất Schneider Electric
Dòng GoPact
Mã sản phẩm G12F3F125
Dòng định mức 125A
Dòng cắt ngắn mạch 30KA
Loại MCCB
Số cực 3 cực
G12F3F125 MCCB Schneider GoPact 3P 125A 30KA
G12F3F125 MCCB Schneider GoPact 3P 125A 30KA

3.034.900