G12F3F80 MCCB Schneider GoPact 3P 80A 30KA

3.034.900 

Hãng sản xuất Schneider Electric
Dòng GoPact
Mã sản phẩm G12F3F80
Dòng định mức 80A
Dòng cắt ngắn mạch 30KA
Loại MCCB
Số cực 3 cực
G12F3F80 MCCB Schneider GoPact 3P 80A 30KA
G12F3F80 MCCB Schneider GoPact 3P 80A 30KA

3.034.900