G12T3F100 MCCB Schneider GoPact 3P 100A 10KA

2.088.900 

Hãng sản xuất Schneider Electric
Dòng định mức 100A
Mã sản phẩm G12T3F100
Dòng cắt ngắn mạch 10KA
Loại MCCB
Số pha 3 pha
Số cực 3 cực
G12T3F100 MCCB Schneider GoPact 3P 100A 10KA
G12T3F100 MCCB Schneider GoPact 3P 100A 10KA

2.088.900