G12T3F125 MCCB Schneider GoPact 3P 125A 10KA

2.088.900 

Hãng sản xuất Schneider Electric
Dòng định mức 125A
Mã sản phẩm G12T3F125
Dòng cắt ngắn mạch 10KA
Loại MCCB
Số pha 3 pha
Số cực 3 cực
G12T3F125 MCCB Schneider GoPact 3P 125A 10KA
G12T3F125 MCCB Schneider GoPact 3P 125A 10KA

2.088.900