G12T3F32 MCCB Schneider GoPact 3P 32A 10KA

1.727.000 

Thông số kỹ thuật Giá trị
Loại MCCB GoPact
Số pha 3
Dòng định mức 32A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
Mã sản phẩm G12T3F32
Số cực 3
G12T3F32 MCCB Schneider GoPact 3P 32A 10KA
G12T3F32 MCCB Schneider GoPact 3P 32A 10KA

1.727.000