G12T3F63 MCCB Schneider GoPact 3P 63A 10KA

1.910.700 

Thông số Giá trị
Hãng Schneider Electric
Dòng định mức 63A
Mã sản phẩm G12T3F63
Dòng cắt ngắn mạch 10KA
G12T3F63 MCCB Schneider GoPact 3P 63A 10KA
G12T3F63 MCCB Schneider GoPact 3P 63A 10KA

1.910.700