G12T3F80 MCCB Schneider GoPact 3P 80A 10KA

1.910.700 

Thông số Giá trị
Hãng sản xuất Schneider Electric
Dòng định mức 80A
Mã sản phẩm G12T3F80
Dòng cắt ngắn mạch 10KA
Loại MCCB
Số pha 3 pha
Số cực 3 cực
G12T3F80 MCCB Schneider GoPact 3P 80A 10KA
G12T3F80 MCCB Schneider GoPact 3P 80A 10KA

1.910.700