Dưới đây là một số ký hiệu và thông số kỹ thuật thường gặp trên các thiết bị MCCB và ACB:

  1. Dòng Định mức (In hoặc I): Đây là dòng điện tối đa mà MCCB có thể chịu đựng mà không bị trip. Thông số này thường được chỉ định bằng một con số và đơn vị đo lường A (ampere).
  2. Điện áp Định mức (U hoặc V): Đây là điện áp tối đa mà MCCB có thể hoạt động an toàn. Thông số này thường được chỉ định bằng một con số và đơn vị đo lường V (volt).
  3. Khả năng Cắt đứt (Icu hoặc Ics): Đây là dòng điện ngắn mạch tối đa mà MCCB có thể chịu đựng mà không bị hỏng. Thông số này thường được chỉ định bằng một con số và đơn vị đo lường A (ampere).
  4. Đơn vị Trip: Đơn vị trip là một phần của MCCB, có thể được cài đặt để trip ở mức dòng điện quá tải và ngắn mạch cụ thể. Có thể có nhiều loại đơn vị trip, bao gồm cả nhiệt – từ và điện tử.
  5. Số Cực (1P, 2P, 3P, 4P): Số lượng cực của MCCB cho biết số lượng pha mà nó có thể kiểm soát. MCCB 1P (1 cực) kiểm soát 1 pha, trong khi 2P, 3P và 4P kiểm soát 2, 3 và 4 pha tương ứng.
  6. Loại (Loại 1, Loại 2, Loại 3): Loại MCCB cho biết mức độ bảo vệ mà nó cung cấp. Loại 1 (còn gọi là Loại B) cung cấp bảo vệ cơ bản, trong khi Loại 2 (Loại C) và Loại 3 (Loại D) cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn.
  7. Cài đặt có thể điều chỉnh: Một số MCCB có các cài đặt có thể điều chỉnh cho đơn vị trip, cho phép bạn tùy chỉnh MCCB cho các ứng dụng cụ thể.

Các ký hiệu và thông số kỹ thuật cụ thể có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất và mô hình cụ thể của MCCB và ACB. Để hiểu rõ hơn, bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất.