MCB (Cầu dao tự động) là một thiết bị được sử dụng để bảo vệ hệ thống điện khỏi tình trạng quá tải và ngắn mạch. Dưới đây là một số ký hiệu và thông số kỹ thuật thường gặp trên MCB:

  1. Dòng Định mức (In hoặc I): Đây là dòng điện tối đa mà MCB có thể chịu đựng mà không bị trip. Thông số này thường được chỉ định bằng một con số và đơn vị đo lường A (ampere).
  2. Điện áp Định mức (U hoặc V): Đây là điện áp tối đa mà MCB có thể hoạt động an toàn. Thông số này thường được chỉ định bằng một con số và đơn vị đo lường V (volt).
  3. Khả năng Cắt đứt (Icn hoặc Ics): Đây là dòng điện ngắn mạch tối đa mà MCB có thể chịu đựng mà không bị hỏng. Thông số này thường được chỉ định bằng một con số và đơn vị đo lường A (ampere).
  4. Đường cong Trip (B, C, D, K, Z): Đường cong trip cho biết thời gian mà MCB sẽ trip ở các mức dòng điện quá tải khác nhau. Các loại thông dụng bao gồm B, C, D, K và Z, với B là loại trip nhanh nhất và Z là loại trip chậm nhất.
  5. Số Cực (1P, 2P, 3P, 4P): Số lượng cực của MCB cho biết số lượng pha mà nó có thể kiểm soát. MCB 1P (1 cực) kiểm soát 1 pha, trong khi 2P, 3P và 4P kiểm soát 2, 3 và 4 pha tương ứng.
  6. Loại (Loại 1, Loại 2, Loại 3): Loại MCB cho biết mức độ bảo vệ mà nó cung cấp. Loại 1 (còn gọi là Loại B) cung cấp bảo vệ cơ bản, trong khi Loại 2 (Loại C) và Loại 3 (Loại D) cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn.

Các ký hiệu và thông số kỹ thuật cụ thể có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất và mô hình cụ thể của MCB. Để hiểu rõ hơn, bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất.