Chống sét lan truyền là việc ngăn chặn và giảm thiểu sự lan truyền của các xung điện do sét gây ra trên các dây dẫn và thiết bị điện/điện tử. Khi sét đánh vào một hệ thống dây dẫn hoặc một cấu trúc nào đó, các xung điện từ sét có thể lan truyền theo đường dây và gây hại cho thiết bị và hệ thống điện/điện tử.

Trên các thiết bị SPD, có nhiều ký hiệu và thông số kỹ thuật. Dưới đây là một số thông số phổ biến:

  1. Uc (Mức điện áp bảo vệ): Đây là giá trị điện áp cực đại mà SPD có thể chịu đựng mà không làm hỏng thiết bị được bảo vệ. Giá trị này thường được đo bằng kV (Kilovolt).
  2. In (Dòng xả định mức): Dòng xả định mức là dòng xả mà SPD có thể chịu đựng mà không bị hỏng. Thông thường, giá trị này được đo bằng kA (Kiloampe).
  3. Imax (Dòng xả tối đa): Đây là dòng xả tối đa mà SPD có thể chịu đựng trong một xung sét mà không bị hỏng. Giá trị này cũng thường được đo bằng kA.
  4. Up (Điện áp giới hạn tối đa): Đây là giá trị tối đa của điện áp mà SPD sẽ để qua trong trường hợp có sự bùng phát điện, đảm bảo rằng điện áp tới thiết bị được bảo vệ không vượt quá mức an toàn.
  5. Loại hoặc Class: SPD được phân loại dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như IEC 61643. Loại 1 được sử dụng cho bảo vệ chống sét trực tiếp, Loại 2 cho bảo vệ chống sét gián tiếp và Loại 3 cho bảo vệ cấp thiết bị.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn thiết bị chống sét lan truyền phù hợp với ứng dụng của mình bằng cách xem xét các thông số trên. Nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ với nhà cung cấp hoặc một chuyên gia điện để được tư vấn.