MCCB Schneider GoPact 3P 25A 10KA G12T3F25

1.727.000 

Thông số kỹ thuật Giá trị
Loại MCCB GoPact
Số pha 3
Dòng định mức 25A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
Mã sản phẩm G12T3F25
Số cực 3
MCCB Schneider GoPact 3P 25A 10KA G12T3F25
MCCB Schneider GoPact 3P 25A 10KA G12T3F25

1.727.000