Máy biến áp khô và máy biến áp dầu là hai loại máy biến áp phổ biến, được sử dụng để tăng hoặc giảm điện áp trong hệ thống điện. Dưới đây là một số điểm so sánh giữa chúng:

Điều chế làm mát

 • Máy biến áp khô: Sử dụng không khí làm chất làm mát, thường không yêu cầu bất kỳ chất lỏng làm mát nào.
 • Máy biến áp dầu: Sử dụng dầu làm chất làm mát, đồng thời giúp cách điện và làm mát cuộn dây máy biến áp.

Kích thước và trọng lượng

 • Máy biến áp khô: Thường nhỏ gọn hơn và nhẹ hơn so với máy biến áp dầu do không có vỏ chứa dầu và hệ thống làm mát.
 • Máy biến áp dầu: Kích thước và trọng lượng lớn hơn do yêu cầu vỏ chứa dầu và hệ thống làm mát.

Bảo trì

 • Máy biến áp khô: Yêu cầu bảo trì ít hơn so với máy biến áp dầu, do không cần kiểm tra và thay thế dầu làm mát.
 • Máy biến áp dầu: Yêu cầu bảo trì nhiều hơn, bao gồm kiểm tra và thay thế dầu định kỳ.

Nguy cơ cháy nổ

 • Máy biến áp khô: Rủi ro cháy nổ thấp hơn do không sử dụng dầu.
 • Máy biến áp dầu: Nguy cơ cháy nổ cao hơn do sử dụng dầu, đặc biệt khi có rò rỉ dầu.

Chi phí

 • Máy biến áp khô: Chi phí ban đầu thường cao hơn, nhưng chi phí bảo trì thấp hơn.
 • Máy biến áp dầu: Chi phí ban đầu thấp hơn, nhưng chi phí bảo trì và vận hành cao hơn.

Độ tin cậy

 • Máy biến áp khô: Thường được cho là độ tin cậy cao hơn do ít yêu cầu bảo trì.
 • Máy biến áp dầu: Độ tin cậy thấp hơn do yêu cầu bảo trì nhiều hơn.

Ứng dụng

 • Máy biến áp khô: Thường được sử dụng trong các ứng dụng nhỏ và trung bình, ví dụ như hệ thống điện công nghiệp, hệ thống phân phối điện trung thế, hệ thống điện tàu thủy, hệ thống điện gió, hệ thống điện mặt trời, hệ thống điện tàu điện ngầm, v.v.
 • Máy biến áp dầu: Thường được sử dụng trong các ứng dụng lớn, ví dụ như hệ thống truyền tải điện cao thế, hệ thống phân phối điện trung thế và hạ thế, hệ thống điện của nhà máy điện, v.v.

Tóm lại, máy biến áp khô và máy biến áp dầu đều có ưu nhược điểm riêng, và sự lựa chọn giữa hai loại máy biến áp này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kích thước hệ thống điện, môi trường, chi phí, độ tin cậy và ứng dụng.