Công suất của máy biến áp thường được đo bằng Volt-Ampere (VA) thay vì Watt (W) vì VA thể hiện công suất phát ra hoặc tiêu thụ của thiết bị mà không cần tính đến yếu tố hiệu suất hay hệ số công suất, cho phép đánh giá khả năng của máy biến áp một cách độc lập với các yếu tố khác. Có một số lý do chính khiến người ta sử dụng VA thay vì W để đo công suất của máy biến áp:

  1. Phản ánh Khả năng Cung Cấp Điện Năng: VA thể hiện tổng công suất (cả công suất hữu ích lẫn công suất phản kháng) mà máy biến áp có thể cung cấp hoặc tiêu thụ. Điều này phản ánh một cách chính xác khả năng của máy biến áp mà không liên quan đến cách thức sử dụng điện năng (ví dụ: cho tải trở kháng, tải cảm kháng, hay tải dung kháng).
  2. Hệ Số Công Suất: W chỉ thể hiện công suất thực tế được sử dụng để thực hiện công việc, trong khi VA thể hiện tổng công suất được truyền đi. Sự khác biệt giữa VA và W là do hệ số công suất, phản ánh mối quan hệ giữa công suất hữu ích và tổng công suất. Máy biến áp và các thiết bị điện khác có thể phải xử lý công suất phản kháng, điều này không được phản ánh khi chỉ sử dụng W để đo.
  3. Thiết kế và Đánh giá: Khi thiết kế và đánh giá máy biến áp, việc sử dụng VA giúp xác định được kích thước và khả năng của máy biến áp mà không bị ảnh hưởng bởi hệ số công suất của tải, vốn có thể thay đổi. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn thiết kế và lựa chọn thiết bị, khi mà hệ số công suất cụ thể của tải có thể chưa được biết.
  4. Tiêu Chuẩn Quốc Tế: Việc sử dụng VA là một tiêu chuẩn quốc tế trong đánh giá và chỉ định công suất cho máy biến áp và các thiết bị điện khác, giúp cho việc so sánh và đánh giá thiết bị trở nên thuận tiện hơn trên phạm vi toàn cầu.

Tóm lại, việc sử dụng VA thay cho W để chỉ định công suất của máy biến áp giúp cung cấp một đánh giá đầy đủ và chính xác hơn về khả năng của thiết bị, đồng thời loại bỏ sự ảnh hưởng của hệ số công suất đến việc đánh giá này.