Điện 3 pha có điện áp 380V và điện 1 pha có điện áp 230V phản ánh cách thức phân phối và sử dụng điện trong các hệ thống điện xoay chiều. Sự khác biệt này xuất phát từ cách tính toán điện áp giữa các pha trong hệ thống điện ba pha và quan hệ giữa điện áp pha và điện áp dây trong các hệ thống này. Dưới đây là lý do kỹ thuật đằng sau sự khác biệt này:

  1. Hệ thống điện ba pha: Điện ba pha được tạo ra từ ba dòng điện xoay chiều, mỗi dòng chạy trên một pha riêng biệt và chúng lệch pha nhau 120 độ. Khi đo điện áp giữa hai trong ba dây dẫn (gọi là điện áp dây), ta thu được giá trị cao hơn so với khi đo điện áp giữa một dây dẫn và dây trung tính (điện áp pha). Trong hầu hết các hệ thống điện ba pha, điện áp dây là 380V, trong khi điện áp pha là 230V.
  2. Hệ thống điện một pha: Điện một pha chỉ sử dụng một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn và một dây trung tính. Điện áp đo được giữa hai dây này thường là 230V, phù hợp với điện áp pha của hệ thống ba pha.

Do đó, sự khác biệt giữa 380V và 230V chủ yếu dựa trên nguyên tắc kỹ thuật của điện xoay chiều và cách thức phân phối điện trong các hệ thống ba pha so với hệ thống một pha.