Tụ điện có thể phóng điện mà không cần kết nối điện trực tiếp với một mạch. Dưới đây là một số lý do và cơ chế khiến điều này có thể xảy ra:

  1. Tự phóng điện: Mọi tụ điện đều có một hiện tượng gọi là tự phóng điện. Điều này xảy ra do có một điện trở rất lớn giữa hai bản cực của tụ điện. Dù rằng điện trở này thường rất cao, không phải là vô hạn, nên theo thời gian, tụ điện sẽ tự mất dần điện tích mà không cần phải kết nối với một mạch nào.
  2. Sự cố hoặc hỏng hóc: Nếu tụ điện bị hỏng, chẳng hạn như bị thủng hoặc bản cực bị xâm thực do hóa chất, điều này có thể tạo ra một con đường cho dòng điện chạy qua tụ, dẫn đến việc tự phóng điện nhanh chóng.
  3. Nhiễu điện từ: Một tụ điện có thể nhận được năng lượng từ các trường điện từ xung quanh nó, đặc biệt nếu tụ điện có bản cực lớn hoặc nếu có một nguồn điện từ mạnh ở gần. Điều này có thể gây ra dòng điện phóng qua tụ một cách không mong muốn.
  4. Tác động cơ học: Trong một số trường hợp rất hiếm, sự cố cơ học như va đập mạnh cũng có thể tạo ra hiện tượng piezoelectric, dẫn đến việc phóng điện tức thì của tụ điện.
  5. Điện áp cảm ứng: Trong môi trường có sự thay đổi từ trường mạnh, tụ điện có thể bị cảm ứng điện áp, dẫn đến việc phóng điện mà không cần kết nối trực tiếp.

Tự phóng điện là một đặc tính tự nhiên của tụ điện, và tốc độ tự phóng điện có thể thay đổi tùy thuộc vào loại tụ điện, vật liệu điện môi sử dụng, điều kiện môi trường, và các yếu tố khác. Trong nhiều ứng dụng, hiệu ứng này không đáng kể, nhưng trong các ứng dụng cần duy trì điện tích trong thời gian dài hoặc ở mức điện áp cao, tự phóng điện có thể trở thành một yếu tố quan trọng cần được xem xét.