Tia sét tạo ra dòng điện một chiều (DC). Khi tia sét phát ra, nó tạo ra một dòng điện rất mạnh mẽ và ngắn hạn từ điểm phát ra đến điểm kết thúc. Dòng điện này không đổi chiều như dòng điện xoay chiều (AC), mà di chuyển từ điểm cao về điểm thấp theo một hướng cố định trong suốt quá trình phóng. Điều này giải thích vì sao tia sét được coi là nguồn của dòng điện DC.

Dòng điện trong tia sét không đảo chiều như dòng điện AC, mà nó duy trì một hướng dòng chảy không đổi trong suốt quá trình phóng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tia sét là một hiện tượng phức tạp với cường độ và đặc tính rất đặc biệt, không giống như các nguồn dòng điện DC thông thường.

Do bản chất cực kỳ biến động và không ổn định của tia sét, việc đặc tả nó như một nguồn điện DC truyền thống không hoàn toàn chính xác. Sét phóng ra có thể tạo ra dòng điện với cường độ lên tới hàng trăm nghìn đến hàng triệu ampe trong một khoảng thời gian rất ngắn, thường là dưới một phần nghìn giây.