MCB, RCBO, RCCB và ELCB đều là thiết bị chuyển mạch và bảo vệ mạch, nhưng chúng được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau và có các đặc tính khác nhau. Dưới đây là một bảng so sánh giữa MCB, RCBO, RCCB và ELCB:

MCB RCBO RCCB ELCB
Dòng điện định mức Thường từ 1A đến 100A Thường từ 6A đến 60A Thường từ 16A đến 125A Thường từ 25A đến 100A
Cấp độ bảo vệ Chủ yếu bảo vệ quá tải và ngắn mạch Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và rò rỉ điện Bảo vệ rò rỉ điện Bảo vệ rò rỉ điện qua đất
Kích thước Nhỏ gọn Tương đương hoặc lớn hơn MCB Tương đương hoặc lớn hơn MCB Tương đương hoặc lớn hơn MCB
Ứng dụng Sử dụng trong các hệ thống điện nhỏ, như hệ thống điện gia đình, văn phòng nhỏ Sử dụng trong các hệ thống điện có yêu cầu bảo vệ người dùng khỏi rò rỉ điện Sử dụng trong các hệ thống điện có yêu cầu bảo vệ người dùng khỏi rò rỉ điện Sử dụng trong các hệ thống điện có yêu cầu bảo vệ người dùng khỏi rò rỉ điện qua đất
Giá cả Thường rẻ hơn Đắt hơn MCB Đắt hơn MCB Đắt hơn MCB
Tính năng bảo dưỡng Không cần bảo dưỡng Có thể cần bảo dưỡng định kỳ Có thể cần bảo dưỡng định kỳ Có thể cần bảo dưỡng định kỳ

Tóm lại, MCB thì nhỏ gọn nhất, rẻ nhất, và thích hợp cho các ứng dụng nhỏ hơn và yêu cầu bảo vệ thấp hơn. RCBO, RCCB và ELCB đều cung cấp bảo vệ người dùng khỏi rò rỉ điện, nhưng RCBO còn bảo vệ quá tải và ngắn mạch, trong khi RCCB và ELCB chỉ bảo vệ rò rỉ điện (RCCB không qua đất, ELCB qua đất).