MCB, RCBO, RCCB và ELCB đều là thiết bị chuyển mạch và bảo vệ mạch, nhưng chúng được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau và có các đặc tính khác nhau. Dưới đây là một bảng so sánh giữa MCB, RCBO, RCCB và ELCB:

 Tiêu chí MCB RCBO RCCB ELCB
Dòng điện định mức Thường từ 1A đến 100A Thường từ 6A đến 60A Thường từ 16A đến 125A Thường từ 25A đến 100A
Chức năng chính Ngắt mạch khi dòng điện vượt quá giới hạn cho phép (bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch). Kết hợp chức năng của MCB và RCCB. Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch và rò rỉ dòng điện. Ngắt mạch khi có dòng rò rỉ. Không bảo vệ chống quá tải hoặc ngắn mạch. Cũng như RCCB, nhưng hoạt động dựa trên hiệu điện thế rò rỉ đến đất, không phụ thuộc vào dòng điện.
Kích thước Nhỏ gọn Tương đương hoặc lớn hơn MCB Tương đương hoặc lớn hơn MCB Tương đương hoặc lớn hơn MCB
Cảm biến Dòng điện Dòng điện và dòng rò rỉ Dòng rò rỉ Hiệu điện thế rò rỉ đến đất
Ứng dụng Sử dụng trong các hệ thống điện nhỏ, như hệ thống điện gia đình, văn phòng nhỏ Sử dụng trong các hệ thống điện có yêu cầu bảo vệ người dùng khỏi rò rỉ điện Sử dụng trong các hệ thống điện có yêu cầu bảo vệ người dùng khỏi rò rỉ điện Sử dụng trong các hệ thống điện có yêu cầu bảo vệ người dùng khỏi rò rỉ điện qua đất
Ưu điểm Đơn giản và giá rẻ Kết hợp bảo vệ 2 trong 1, tiết kiệm không gian lắp đặt Chuyên biệt cho bảo vệ chống rò rỉ dòng điện Lắp trong các tủ điện công nghiệp
Nhược điểm Chỉ bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch Giá thành cao hơn MCB hoặc RCCB riêng lẻ Không bảo vệ chống quá tải hoặc ngắn mạch Độ chính xác thấp, dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện đất và cài đặt

Tóm lại, MCB thì nhỏ gọn nhất, rẻ nhất, và thích hợp cho các ứng dụng nhỏ hơn và yêu cầu bảo vệ thấp hơn. RCBO, RCCB và ELCB đều cung cấp bảo vệ người dùng khỏi rò rỉ điện, nhưng RCBO còn bảo vệ quá tải và ngắn mạch, trong khi RCCB và ELCB chỉ bảo vệ rò rỉ điện (RCCB không qua đất, ELCB qua đất).