Sơ đồ nối dây của trạm hợp lý hay không có ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy cung cấp điện. Vì vậy khi chọn sơ đồ nối dây cần phải so sánh các phương án thật tỷ mỉ. Sơ đồ nối dây cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện theo từng loại phụ tải.
 • Nối dây rõ ràng, thuận tiện trong vận hành và sử lý sự cố.
 • Đảm bảo an toàn cho nhân viên vận hành.
 • Đảm bảo các điều kiện an toàn khi sửa chữa.
 • Có khả năng phát triển.
 • Hợp lý về mặt kinh tế, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu trên.

Sơ đồ nối dây của trạm biến áp trung gian

 • Trạm chỉ dùng một máy biến áp, phía thứ cấp chỉ dùng một thanh cái.
 • Nếu có nguồn dự phòng thì có thể dùng sơ đồ trên để cung cấp điện cho phụ tải loại I.
 • Cầu dao cách ly và cầu dao nối đất ở đầu vào máy biến áp có khoá liên động để đảm bảo cho chúng không đóng điện đồng thời.
 • Để bảo vệ chống sét ở phía đầu vào có đặt chống sét van.

Khi có phụ tải loại I và xí nghiệp lớn thì tại trạm biến áp trung gian có đặt hai máy biến áp như:

Để nâng cao khả năng liên tục cung cấp điện phía đầu vào có máy cắt liên lạc giữa hai nguồn và thứ cấp máy biến áp trung gian dùng thanh cái kép, trong trường hợp này ở các trạm phân xưởng người ta thường dùng đường dây liên lạc phía hạ áp.

Các máy biến áp, phía cao áp của trạm phân xưởng người ta thường lấy điện từ hai phân đoạn thanh cái ở phía hạ áp máy biến áp trung gian (thường gọi sơ đồ đấu chéo).

Sơ đồ trạm biến áp trung gian cung cấp điện cho phụ tải loại I và loại II
Hình ảnh: Sơ đồ trạm biến áp trung gian cung cấp điện
cho phụ tải loại I và loại II

Sơ đồ nối dây trạm phân phối

 • Sơ đồ này thường dùng để cung cấp điện cho phụ tải loại II và loại III.
 • Sơ đồ này thường được dùng ở các xí nghiệp nhỏ và trung bình. Muốn nâng cao độ tin cậy cung cấp điện thì có thể thêm đường dây dự phòng.
 • Khi phụ tải là loại I hoặc loại II, trạm phân phối thường được cung cấp điện từ hai nguồn với thanh cái phân đoạn, trên mỗi phân đoạn đều đặt máy biến áp điện đo lường 3 pha 5 trụ dùng để cung cấp điện áp cho các thiết bị đo lường và kiểm tra cách điện của mạng.

Sơ đồ trạm 2 máy biến áp

Sơ đồ trạm 2 máy biến áp
Hình ảnh: Sơ đồ trạm 2 máy biến áp
 • Khi làm việc bình thường (không có sự cố): Máy cắt MC3 mở, ATM3 mở
 • Khi có sự cố:
  +Nếu mất 1 nguồn cấp: MC3 đóng, các máy biến áp sẽ được cấp điện từ nguồn còn lại.
  +Nếu sự cố ở trong 1 máy biến áp, ví dụ máy 1 thì máy 1 sẽ được ngắt ra (ATM1 mở), ATM1, ATM3 đóng, máy biến áp còn lại sẽ cấp điện cho tất cả các phụ tải quan trọng, còn những phụ tải không quan trọng được cắt ra..