Không thể lưu trữ dòng điện xoay chiều (AC) trực tiếp trong một nguồn lưu trữ năng lượng như pin thông thường được. Lý do chính là do tính chất của dòng điện xoay chiều và cách nó thay đổi theo thời gian.

Dòng điện xoay chiều có thay đổi liên tục về hướng và giá trị điện áp theo chu kỳ. Trong một chu kỳ của dòng điện xoay chiều, dòng điện thay đổi từ giá trị tối đa dương đến tối đa âm và sau đó quay lại tối đa dương. Điều này diễn ra liên tục với tốc độ cụ thể của tần số AC (đo bằng hertz, Hz), chẳng hạn như 50 Hz hoặc 60 Hz.

Việc lưu trữ dòng điện xoay chiều gặp nhiều khó khăn vì các nguyên tắc cơ bản của pin chỉ hoạt động với dòng điện một chiều (DC). Để lưu trữ dòng điện xoay chiều, cần phải thực hiện một quá trình chuyển đổi từ AC thành DC trước khi lưu trữ nó. Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng một thành phần gọi là biến tần (inverter) để biến đổi AC thành DC. Sau khi chuyển đổi thành dòng điện một chiều, dòng điện này mới có thể được lưu trữ trong pin hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng một chiều như đã đề cập ở trước.

Nhưng việc thực hiện quá trình chuyển đổi này có thể gây mất đi một phần năng lượng và đôi khi gặp một số vấn đề về hiệu suất. Do đó, trong các ứng dụng lưu trữ năng lượng, thường sử dụng pin hoặc hệ thống lưu trữ một chiều để lưu trữ dòng điện DC dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.