Dòng điện xoay chiều (AC) không thể được lưu trữ trực tiếp trong pin vì tính chất đặc biệt của AC và cơ chế hoạt động của pin.

  1. Tính chất xoay chiều của AC: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có hướng và giá trị thay đổi liên tục theo thời gian, chuyển từ dương sang âm và ngược lại trong một chu kỳ. Điều này tạo ra sự biến đổi năng lượng không thể lưu trữ trực tiếp trong pin vì pin chỉ có thể lưu trữ dòng điện một chiều (DC).
  2. Cơ chế hoạt động của pin: Pin là một thiết bị lưu trữ năng lượng dựa trên các phản ứng hóa học xảy ra giữa hai điện cực. Trong pin, các phản ứng hóa học tạo ra dòng điện một chiều khi pin được kết nối vào mạch điện. Khi pin cung cấp dòng điện, các phản ứng hóa học sẽ tiếp tục diễn ra theo hướng duy nhất, duy trì dòng điện DC. Vì vậy, pin chỉ có thể lưu trữ và cung cấp năng lượng dưới dạng DC.
  3. Quá trình chuyển đổi AC thành DC: Để lưu trữ dòng điện xoay chiều, cần thực hiện một quá trình chuyển đổi từ AC thành DC. Quá trình này được thực hiện bằng cách sử dụng một thiết bị gọi là biến tần (inverter) để biến đổi AC thành DC. Sau khi chuyển đổi thành dòng điện một chiều, nó mới có thể được lưu trữ trong pin hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng một chiều.

Nhưng việc chuyển đổi AC thành DC có thể làm mất mát một phần năng lượng và thường gặp một số vấn đề về hiệu suất, vì vậy thường sử dụng các phương tiện lưu trữ năng lượng phù hợp để lưu trữ dòng điện DC thay vì lưu trữ dòng điện xoay chiều.