Dòng khởi động của động cơ điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

  1. Công suất động cơ: Công suất càng lớn thì dòng khởi động càng lớn.
  2. Điện áp hoạt động: Điện áp hoạt động càng cao thì dòng khởi động càng thấp.
  3. Loại động cơ: Động cơ không đồng bộ thường có dòng khởi động cao hơn so với động cơ đồng bộ.
  4. Phương pháp khởi động: Phương pháp khởi động (khởi động trực tiếp, khởi động gián tiếp, khởi động bằng mềm, v.v.) ảnh hưởng đến dòng khởi động. Khởi động trực tiếp thường tạo ra dòng khởi động lớn nhất.
  5. Tình trạng của động cơ: Tuổi thọ và tình trạng bảo dưỡng của động cơ cũng có thể ảnh hưởng đến dòng khởi động. Động cơ cũ hoặc không được bảo dưỡng đúng cách có thể yêu cầu dòng khởi động lớn hơn.
  6. Tải khi khởi động: Nếu tải cần quay ngay khi động cơ khởi động (như máy nén, bơm, quạt, v.v.) thì dòng khởi động sẽ lớn hơn so với tải không cần quay ngay khi khởi động.
  7. Môi trường hoạt động: Các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất có thể ảnh hưởng đến dòng khởi động.

Những yếu tố trên là những yếu tố chính, nhưng còn nhiều yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến dòng khởi động của động cơ.