Hiện tượng cộng hưởng trong hệ thống điện là trạng thái khi mà một hoặc nhiều tần số hài cùng với tần số tự nhiên của hệ thống, tạo ra một hiệu ứng tăng cường mạnh mẽ lên biên độ của tần số đó. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể về điện áp và/hoặc dòng điện, gây nguy hại cho các thiết bị điện và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống.

Hiện tượng cộng hưởng thường xảy ra khi tần số tự nhiên của hệ thống (do sự kết hợp của cuộn cảm và tụ điện) trùng khớp với một tần số hài.

Cộng hưởng trong hệ thống điện có thể được biểu diễn bằng công thức sau đây, đây là công thức tính tần số tự nhiên trong một mạch RLC (điện trở – cuộn cảm – tụ điện) song song:

ω_res = 1 / sqrt(LC)

Trong đó:

  • ω_res là tần số cộng hưởng (rad/s)
  • L là giá trị của cuộn cảm (H)
  • C là giá trị của tụ điện (F)

Tại tần số cộng hưởng ω_res, mạch có trở kháng cực tiểu và dòng đi qua mạch đạt đến giá trị cực đại. Điều này có thể gây hỏng hóc cho các thiết bị nếu không được kiểm soát.