EZ9L33620 Chống sét lan truyền SPD 1P+N 20kA Easy9

635.200 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm EZ9L33620
Dòng Easy9
Loại Chống sét lan truyền SPD
Số cực 1P+N
Dòng cắt sét Imax 20kA
EZ9L33620
EZ9L33620 Chống sét lan truyền SPD 1P+N 20kA Easy9

635.200