EZ9L33720 Chống sét lan truyền 3P+N 20kA Easy9 Schneider

1.092.000 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm EZ9L33720
Dòng Easy9
Loại Chống sét lan truyền
Số cực 3P+N
Dòng cắt sét Imax 20kA
EZ9L33720
EZ9L33720 Chống sét lan truyền 3P+N 20kA Easy9 Schneider

1.092.000