EZ9L33745 Chống sét lan truyền 3P+N 45kA Easy9 Schneider

1.131.300 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm EZ9L33745
Dòng Easy9
Loại Chống sét lan truyền
Số cực 3P+N
Dòng cắt sét Imax 45kA
EZ9L33745
EZ9L33745 Chống sét lan truyền 3P+N 45kA Easy9 Schneider

1.131.300